Issues. Serious problems, taken seriously.

Meer weten over issuesmanagement? Issues kunnen grote impact hebben op reputatie en continuïteit. Goed issuesmanagement is van strategisch belang geworden. Ga naar www.connectedleader.nl voor meer informatie over reputatie, communicatie en leiderschap.

Issuesmanagement, 7 waardevolle inzichten

Issuesmanagement, 7 waardevolle inzichten

“Steeds vaker wordt pijnlijk duidelijk hoe weinig gevoel organisaties hebben bij wat er speelt in de samenleving. Een blik op het dagelijks nieuws toont hoe organisaties worden verrast door de publieke opinie en de daarop volgende acties van media, politiek of actiegroepen.”

Door: Frank Körver.

Bovenstaande tekst is niet recent. De tekst stond in 2007 op de achterflap van ons boek Issuesmanagement, een stappenplan. Met het boek introduceerden we een praktisch stappenplan om issues tijdig te herkennen en slim te managen. Zodat crisis zoveel mogelijk voorkomen.

Is issuesmanagement nog steeds van belang? Absoluut. En misschien nog wel meer dan ooit.

Onderzoeken (zie o.a. Trust Barometer) maken pijnlijk duidelijk hoe weinig vertrouwen de samenleving heeft in bedrijfsleven, overheid, media en NGO’s. De Trust Barometer schreef zelfs over een ‘global implosion in Trust’.

In de essentie gaat issuesmanagement om vertrouwen; hoe behouden we of versterken we het vertrouwen van stakeholders? Investeren in issues management is investeren in stakeholder vertrouwen en daarmee in reputatie en continuïteit. Geen wonder dat de meeste CCO’s verwachten dat issuesmanagement de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. (bron: Communication Management Benchmark, Wepublic & TU Delft).

Ruim 10 jaar na het verschijnen van het boek kunnen we in ieder geval concluderen dat de tekst op de achterflap van ons boek nog steeds actueel is … en dat er nog steeds werk aan de winkel is. Mijn lessons learned na het verschijnen van het boek.

Issues management: 7 waardevolle inzichten

  1. Issuesmanagement en reputatie zijn Chefsache. Als er geen sponsor is in de top, vergeet het dan maar. Ik zag organisaties waarbij het de opdracht van de top was om issues management serieus van de grond te krijgen. En ik zag organisaties waarbij issues management vooral ‘onderop’ werd aangevlogen. Alle goede bedoelingen ten spijt, als er geen draagvlak is in de top, is de kans op succes nihil. Voor de goede orde: het woord issues management is niet heilig. Als de top het heeft over ‘het managen van reputatierisico’s, prima. Kies de taal van de top.
  2. Een integrale aanpak met een gedeelde ambitie is essentieel. Zorg dat de juist teams staan ongelijnd. Issues management vergt een gemeenschappelijke visie, een helder doel en samenwerking tussen de business, legal, communicatie, public affairs, strategy, etc. Hoe concreter het issue, hoe duidelijker het doel (“wet- en regelgeving beïnvloeden”, “publieke opinie in ons voordeel beslechten”, “vertrouwen van stakeholders winnen”) en hoe scherper taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd, hoe beter. En ja, zorg er altijd voor dat een iemand eindverantwoordelijk is voor een issue.
  3. Intelligence en intelligentie zijn een twee-eenheid. Intelligence gaat over weten wat er speelt. Weten wat er nú speelt en gevoel hebben bij wat er op ons afkomt. Krachtenveldanalyses, scenarioplanning, media- en politieke monitoring. Allemaal essentieel. Maar ook niks waard als je er vervolgens geen intelligentie aan koppelt; wat betekenen die inzichten? Wat staat er op het spel? Wat moeten we wel doen en vooral niet doen? Waar moeten we ons op voorbereiden?
  4. De communicatieafdeling kan aanjager zijn van issues management, maar nooit eindverantwoordelijk. Zoals gezegd, de communicatiedirecteur is nooit de eindverantwoordelijke. De verantwoordelijkheid van de meeste issues liggen gewoon in de lijn. Wel kan de communicatiedirecteur aanjager zijn van issues management. Issues hebben namelijk vaak grote impact op reputatie. En die impact is vaak groter dan de top zich realiseert.
  5. Wordt issues management verward met crisis management? Kijk dan uit. Regel #1: issues management is geen synoniem voor crisismanagement. Goed issues management helpt crises voorkomen. Regel #2: hoe eerder je een issue op het spoor bent, hoe beter.
  6. Pas als het echt pijn doet, gaat issues management vliegen. Hoewel issues management en crisis management andere disciplines zijn, is het wel zo dat een goede crisis aanjager kan zijn voor issues management in het algemeen. Als je nooit ‘pijn’ hebt ervaren, zul je je minder snel inspannen om die pijn in de toekomst te voorkomen.
  7. Kun je de waarde van issuesmanagement inzichtelijk maken? Doe dat dan vooral. Wat levert issues management nou op? Strategisch issues management kan directe impact hebben op vertrouwen, reputatie, stakeholder relaties en sales. En dat kan gemeten worden.

Kies voor een strategische aanpak

Kies  voor een strategische aanpak van issues management. Het ad hoc blussen van branden is geen oplossing. Meer van hetzelfde is geen antwoord. Wat dat betreft is goed nieuws te melden. O.a. het onderzoek van Wepublic en TU Delft toont aan dat issuesmanagement steeds meer aandacht krijgt. Terecht! Organisaties moeten vol aan de bak!

Op zoek naar informatie? Ga naar www.connectedleader.nl.

Frank Körver

Frank Körver was werkzaam bij Boer & Croon en was o.a. mede-oprichter van Wepublic. Hij schrijft over reputatie, communicatie en leiderschap en heeft een speciale interesse in strategieontwikkeling, issuesmanagement en boardroom-dynamics.