In de praktijk worden de begrippen issue en crisis vaak door elkaar gebruikt. Onterecht.

Eigenlijk is het verschil heel simpel. Een crisis is vaak accuut. Bij een issue is dat minder het geval. Maar let op: als je een issue niet goed managet, kan het een crisis worden.

Issues ontstaan als het gedrag van een organisatie niet aansluit bij verwachtingen van stakeholders. Je doet A terwijl stakeholders B verwachten. Er is een kloof. En die kloof moet worden overbrugd. Slaag je daar niet in, dan kan dat leiden tot ophef.

Als je je intelligence op orde hebt, zie je een issue al ver van te voren aankomen. Bijvoorbeeld omdat er veel over gepraat wordt op social media of omdat het klantcontactcenter steeds meer vragen over een bepaald onderwerp krijgt.

Issues zijn meestal langlopende processen die zo nu en dan naar boven kunnen komen, zoals de langdurige discussie over de plofkip, diversiteit of topsalarissen.

Een crisis daarentegen, ontstaat vaak plots. Gevolg: chaos, wanorde en paniek. De effecten van een crisis kunnen groot en langdurig. Reputaties kunnen beschadigd raken.

Juist in de eerste fase van een crisis komt het er op aan voor de top. Als juist dan een adequate reactie uitblijft, kan dat de crisis extreem verergeren. Feitelijk maakt snel handelen en daarmee het nemen van verantwoordelijkheid door de top het verschil tussen een catastrofe en een snel herstel van de crisis.

Kortom, ondanks dat er een verschil is tussen een issue en een crisis, is er ook een verband. Als een issue niet strategisch en op tijd wordt aangepakt, kan het uitmonden in een crisis.

Te maken met een crisis of issue? Neem contact met ons op.